Armeenia, Gruusia, Ukraina: Kohalik vastutus demokraatia eest: läbipaistev valitsemine kohalikul tasandil

Aeg: 01.09.2019 – 31.08.2022

Riik: Armeenia, Gruusia, Ukraina

Kirjeldus: Projekti eesmärk on julgustada Gruusia, Armeenia ja Ukraina kohalikke omavalitsusi tegema muudatusi demokraatia parandamiseks, võttes seeläbi vastutuse demokratiseerimise eest, selle asemel, et oodata keskvalitsuselt juhiseid. Keskendudes otsustusprotsessides läbipaistvuse suurendamisele kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamise ja meediaga suhtlemise ning ka asjakohaste aruannete avaldamise kaudu, saavad kohalikud omavalitsused astuda samme kohaliku elanikkonna usalduse suurendamiseks. Projekt näitab piirkondades elavatele inimestele praktikas, et koostööd tehes saavad asjad muutuda isegi ilma soovitud täielike õiguslike raamistiketa, mis seda täiustaks. Kaasavat lähenemisviisi rakendades saavad nad veenduda, et poliitikad ja otsused on võimalikult tõhusad ja tulemuslikud. Erilist tähelepanu pööratakse ka naiste otsustusprotsessis osalemise suurendamisele, mis aitab luua võrdsemat ja kaasavamat valitsemist.

Sihtrühm: Kohalikud omavalitsused ja kohalikud kodanikuühiskonna organisatsioonid viies Armeenia ja Ukraina ning kümnes Gruusia regioonis.

Dokumendid: Grant Agreement

Lisalepingud: Püsikliendilepingud on sõlmitud ettevõtetega AS GoTravel (EE) ja AS Estravel (EE) reiskorraldusteenustele projekti kestvuse ajaks kuni 330 000 euro ulatuses.

Partnerid:

Ukraina Kriisimeedia Keskus; partnerlusleping summas 169 999 EUR

Gruusia Vägivallavastane Võrgustik; partnerlusleping summas 250 259 EUR

Armeenia Ülikooliharidusega Naiste Assotsiatsioon; partnerlusleping summas EUR 163 960 EUR

Rahastus: Norra Välisministeerium

Eelarve: EUR 2,6 mln EUR