Demokraatia edendamine Ukrainas

Tähtaeg: 7.jaanuar 2022

Tegu on USA Kyivi saatkonna poolt korraldatava vooruga, kuhu oodatakse osalema 11-ne Kesk-ja Ida-Euroopa riikide taotlejaid (v.a. erasektor). Tegemist on koostöövormiga, mis põhineb võitnuks osutuvate projekte kaasrahastamisel koostöös Eesti ja USA vahel 50:50 ehk võrdsel põhimõttel. Tulenevalt 1.01.21 jõustuvast uuendatud AKHA määrusest ning soovist muuta kaasrahastamist taotlejate jaoks lihtsamaks, on muutumas kaasrahastamise protsess. Seega, käesolevaga jagan infot vooru toimumise kohta ja vastan võimalikele küsimustele. Avalduste menetluse ning kaasrahastamise korraldamise (nagu ka muu projektidega seonduva) võtab välisministeeriumilt alates 01.10.2021 üle SA Eesti Arengukoostöö Keskus (EstDev)

Oluline info:

  • Tulenevalt USA administratsiooni Summit for Democracy initsiatiivist, kuhu Eesti soovib riigina panustada, kaasrahastab Eesti välisministeerium koostöös EstDev-ga seekord USA poolt seatud vooru alateemadest 3. ehk demokraatia edendamise teemalisi projektitaotlusi, kirjeldusega:

„Strengthening Resilience through Democratic Consolidation:  The U.S. Embassy Kyiv’s Office of Assistance Coordinator will consider proposals that build greater democratic resilience in Ukraine.  This could include proposals to strengthen independent media and civil society organizations, combat disinformation, improve media literacy, bolster democratic institutions, and increase government transparency and accountability, including through e-governance capabilities and other efforts needed to narrow the space for corruption to occur.

Protsessi üldkulg:

  • Eesti kaasrahastuse saamiseks palume planeerida projekti üldsummas max. 200 000 USD, mille rahastust jaotub 50:50 EE-USA vahel
  • Taotlused palume esitada 7.jaanuariks aadressil taotlused@estdev.ee
  • Eesti kaasrahastusotsused saabuvad EstDev-lt jaanuari keskel
  • Valituks osutunud taotlused (koos EstDev kinnituskirjaga Eesti kaasrahastuseks) tuleb esitada USA saatkonnale Kyiv-s 31.jaanuariks.
  • USA-lõplikud otsused märts/aprill, projektide algus ~juuni/juuli 2022, projektide pikkus 6-18 kuud.

Täiendav info:

  • Palun esitage EE kaasrahastuse saamiseks taotlus Eesti arengukoostöö vormil (link?). Taotluses kirjeldage kogu projekti.
  • USA-le tuleb hiljem esitada taotlus USA rahastusvõimaluse dokumendis toodud punktide alusel. Taotlemise lihtsustamiseks võib (aga ei pea) EE taotluse kirjutada inglise keeles.
  • Kokkuleppel USA Kyivi saatkonnaga võivad Eesti taotlejad kasutada Eesti arengukoostöö eelarve vormi (manuses), seal näidata kogu eelarve jagunemine EE ja USA vahel vastavates tulpades ehk manuses olevat eelarve vormi võib esitada nii EE kui USA-le.
  • Kaasrahastust hindava komisjoni kutsub kokku EstDev.