Idapartnerlusriigid: Demokraatlike protsesside, õigusriigi ja hea valitsemistava tugevdamine

Aeg: 01.04.2018 – 31.12.2022

Riigid: Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina, Armeenia, Aserbaidžaan

Kirjeldus: Projekti peaeesmärk on Eesti teadmussiirde ja parimate praktikate edasiandmise kaudu tugevdada idapartnerlusriikide võimekust viia läbi erinevaid demokraatliku valitsemistava ja Euroopa Liidu lõimumisega seotud reformiprotsesse. Eelkõige keskendub projekt institutsioonidevahelise ning valitsusasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelise koostöö arendamisele. Idapartnerlusriigid peavad Eestit neile vajalikuks partneriks tänu meie üleminekukogemusele ja demokraatlike protsesse toetavatele edukatele reformidele. Eriti hinnatakse ja ollakse huvitatud konkreetsest ja praktilisest nõust ning juhendamisest protsesside kohta, mida Eesti erinevad ametkonnad ja institutsioonid on ise oma arengus läbinud. Projekt võimaldab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusel (ESTDEV) pakkuda idapartnerlusriikidele täpselt sihitud ja vajaduspõhist tuge kaasates vastavaid valdkonnaeksperte Eesti ministeeriumitest, ametkondadest ja kodanikuühendustest.

Rahastus: Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

Eelarve: EUR 473 110