ESTDEV Aafrikas

ESTDEV-i rakendusprogramm Aafrikas põhineb „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ eesmärkidel, „Arengukoostöö ja Humanitaarabi Programmil 2022–2025“ ning Eesti Aafrika regioonistrateegial. ESTDEV-i roll on arengukoostöö ning pikaajalise humanitaarabi kaudu panustada Aafrika kontinendi julgeolekusse ja stabiilsusesse, tugevdada kahepoolseid majandussuhteid ning toetada kestlikku arengut Aafrika partnerriikides.

Koostöövõimaluste kaardistamisel lähtub ESTDEV Aafrika prioriteetsete partnerriikide (Keenia, Uganda, Namiibia ja Botswana) arenguvajadustest, keskendudes valdkondadele, kus Eestil on pakkuda tugevat lisaväärtust – haridusinnovatsiooni toetamine, digi- ja rohepöörde hoogustamine ning ettevõtluse arendamine. Lisaks panustab ESTDEV koos partneritega pikaajaliste humanitaarkriiside leevendamisesse Aafrikas.

ESTDEV-i eesmärgid Aafrikas

ESTDEV-i eesmärk on toetada partnerriike kestliku arengu eesmärkide saavutamisel ning vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamisel. Aafrika riikide sotsiaalmajandusliku heaolu kasv, naiste ja tüdrukute võrdne kaasamine ning head valitsemistavad loovad soodsa keskkonna konkurentsivõimelise majanduse tekkeks, ettevõtluse arenguks ning töökohtade loomiseks.

ESTDEV-i Aafrika suuna rakendusprogrammi prioriteedid

Prioriteedid sihtriikide kaupa

  • Keenia – digiarengu toetamine ja e-valitsemise hoogustamine;
  • Uganda – haridussüsteemi digitaliseerimine, innovatsiooni ja ettevõtluse toetamine;
  • Namiibia – e-valitsemise ja ettevõtluse arendamine;
  • Botswana – digiarengu ja e-lahenduste hoogustamine, andmetepõhise majanduskeskkonna loomine.

2021.aasta kui Aafrika-suunalise arengukoostöö algaasta

Mitmed Eesti kodanikuühiskonna ning erasektori esindajad on Aafrikas tegutsenud juba aastaid. ESTDEV-i asutamine 2021. aastal andis lisatõuke Eesti kogemuse koondamiseks ning Aafrika-suunalise strateegilise koostöö tekkeks. 2021. aasta eesmärk oli saada ülevaade Eesti ettevõtete tegevustest ja plaanidest Aafrikas ning kaardistada partnerid nii Eestis kui väljaspool, kellega strateegiliste eesmärkideni jõudmise nimel koostööd arendada.

Väikeriigina on Eesti jaoks oluline aktiivselt osaleda suurtes rahvusvahelistes algatustes, nagu Euroopa Liidu Digital4Developmentʼi (D4D) või ÜRO ja Maailmapanga algatused. Samuti on oluline arendada kahepoolseid suhteid Aafrikas tegutsevate kolmandate riikide arengukoostööd korraldavate organisatsioonidega, et maksimeerida tegevuste tulemuslikkust ja leida kohalikke partnereid.

Aafrika projektiportfell

Kokku on ESTDEV-i Aafrika portfellis 22 projekti, kohumahus 2,86 miljonit eurot. Lisaks prioriteetsetele riikidele, rahastatakse hetkel projekte ka Ghanas. Eesti arengukoosöö raha on kasutatud ka väiksemate teavitusprojekte tegemiseks. Seda tüüpi projekte on Aafrika suunal 6 ning nende raames on lähetatud vabatahtlikke eksperte Etioopiasse, Ghanasse, Keeniasse ja Ugandasse.

Kontakt

Karin Maasel, Aafrika ja uute turgude büroo juht
Karin.Maasel@estdev.ee

Katrin Winter, Ida-Aafrika nõunik
Katrin.Winter@estdev.ee

Annika Leek, Projektide spetsialist
Annika.Leek@estdev.ee

Gretlyn Kangro, Projektide koordinator
Gretlyn.Kangro@estdev.ee