Moldova: Euroopa Liidu väärtustel ja läbipaistval valitsemisel põhineva demokraatliku valitsemistava juurutamine

Aeg: 01.09.2019 – 31.12.2022

Riik: Moldova

Kirjeldus:  Projekti eesmärk on tõsta Moldova omavalitsuste juhtimistasandi ja ametnikkonna teadlikkust reformivajadusest ja kogukonna rollist, mõistmaks kohalike huvide prioriteetsust ja tähtsustamaks kohalike omavalitsuste ja kogukonnakoostöö olulisust muutuste saavutamisel.

Koolitused Moldova kolmes omavalituses (Selemet, Palaca, Hincest) ja Eesti KOV-s, samuti digilahenduste väljatöötamise (millele eelneb olukorra kaardistamine) koolituse ning jätkunõustamised Eesti ekspertide poolt Moldova KOVide poolt valitud teemadel.

Eelarve:  170 000 EUR