Namiibia

Lõuna-Aafrikas keskendub ESTDEV arengukoostööle Namiibias e-valitsemise, hariduse ja ettevõtluse arendamise valdkonnas. Toetame Eesti ettevõtteid ja organisatsioone, kes aitavad arendada Namiibia idufirmade ökosüsteemi toetudes Eesti kogemustele ning ednedame noorte digipädevusi ja tõstame nende võimalusi tööturul osalemiseks. Oleme toetanud ka kliimamuutuse ja keskkonnahoiualase hariduse kättesaadavust koolides.

Aastatel 2009–2021 on Namiibiat erinevate arengukoostöö ja humanitaarabi projektidega toetatud ligi 450 000 euro ulatuses kuue elluviidud projektiga. Neist neli on hetkel käimasolevat projekti, mis toetavad noorte digipädevuste tõstmist, e-hariduse lahendusi ja e-valitsemise võimekuse kasvatamist Namiibias.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Namiibias

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Namiibias

  • Digipööre riikliku digiküpsuse hindamine ja vastava teekaardi koostamine; digipädevuste tõstmine; olemasolevate e-valitsemise tööriistade võimestamine.
  • Ettevõtlus start-up-ökosüsteemi arendamine ja 21. sajandi oskuste tõstmine noorte seas, noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul, digivõimaluste tutvustamine oskuste parandamise kaudu.
  • Haridus e-hariduslahenduste pakkumine, e-õppematerjalide kättesaadavamaks tegemine.

Olulised dokumendid


Hetkel käimasolevad projektid Namiibias

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Koolide keskkonnaharidusliku digiplatvormi SEEP pilootprojekt Namiibias 01.08.2021–01.11.2022 MTÜ Let’s Do It World
e-valitsemise võimekuse kasvatamine Namiibias 04.10.2021–30.11.2022 Cybernetica AS
eKooli teenuse osutamine Namiibias 01.08.2021–31.12.2022 eKool AS
Namiibia noorte digipädevuse ja konkurentsivõime tõstmine tööturul 01.09.2021–31.03.2023 Garage48 OÜ