Nõukogu

ESTDEV-i nõukogu on viieliikmeline, kelle asutaja määrab ametisse neljaks aastaks. Nõukogu kavandab sihtasutuse arengut, korraldab juhtimist ja teeb järelvalvet sihtasutuse tegevuse üle.

Nõukogu koosseis

Jonatan Vseviov (Nõukogu esimees)
Kantsler, välisministeerium

Merike Saks
Kantsler, rahandusministeerium

Andres Rundu
Asekantsler, välismajanduspoliitika ja arengukoostöö küsimustes, välisministeerium

Kadi Metsandi
Juht, arengukoostöö osakond, välisministeerium

Mari-Helene Kaber
Infojuht, Humana Estonia