Valgevene: Sõltumatu meedia toetamine

Aeg: 01.12.2020 – 30.11.2022

Riik: Valgevene

Kirjeldus: Projekti üldeesmärk on toetada ja tugevdada Valgevene sõltumatu meedia strateegilise kommunikatsiooni alast võimekust ning suurendada allikakriitilist mõtlemist, mis omakorda suurendab vastupanuvõimet nii sise- kui välisjõudude poolt loodud ja levitatud desinformatsioonile. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, keskendub kohaliku sõltumatu meedia tugevdamisel ajakirjanike ametioskuste, kriitilise mõtlemise, ajakirjandusliku vastutuse ja oskusteabe arendamisele, kaasa arvatud infosõjas kasutatava manipulatiivse tegevuse ja desinformatsiooni äratundmisele ning sellest avalikkuse teavitamisele.

Rahastus: Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest

Eelarve: EUR 218 844