Ukraina: Ühiskonna vastupanuvõime suurendamine kohaliku meedia tugevdamise ja meediakirjaoskuse arendamise kaudu Lääne-Ukrainas

Aeg: 01.07.2021 – 31.12.2022

Riik: Ukraina

Kirjeldus: Projekti eesmärk on suurendada Lääne-Ukraina ühiskondlikku vastupanuvõimet, tugevdades kohalikke meediaväljaandeid, millel on oluline roll kohalike arvamuste ja hoiakute kujundamisel, seejuures ka kodanikuühenduste arendamisel. Projekt keskendub regioonidele Tšernivtsi, Volõn, Ivano-Frankivsk, Lviv ja Rivne.

Projekti fookus:

1) Kohalike ajakirjanike ning kogukondade kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse arendamine;
2) Ajakirjanike ning ajakirjandustudengite ajakirjandusliku vastutuse, ametioskuste ja oskusteabe arendamine, muuhulgas  ka infosõjas kasutatava manipulatiivse tegevuse ja desinformatsiooni äratundmise ja sellest avalikkuse teavitamise teemadel;
3) Ajakirjanike julgustamine aktiivsete sidemete loomiseks ning konstruktiivsete ajakirjanduslike materjalide tootmiseks, mis soodustab võrgustike tekkimist parimate demokraatlike tavade edendamiseks;
4) Ajakirjanike, poliitikakujundajate, MTÜde, ettevõtete ja arvamusliidrite omavahelise dialoogi hõlbustamine Euro-Atlandi reformide teemal.

Sihtrühm: Kohalikud ajakirjanikud ja meediatudengid viiest Lääne-Ukraina regioonist: Tšernivtsi, Volõn, Ivano-Frankivsk, Lviv ja Rivne.

Rahastaja: U.S. Department of State, Office of the Assistance Coordinator for Europe and Eurasia under the Eighth Round of the Development Cooperation Partnership (DCP) programm, Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

Eelarve: 200 000 USD