Valgevene

Eesti on toetanud Valgevenet alates 2000. aastast ning Valgevene on Eesti arengukoostöö prioriteetriigiks alates 2011. aastast. Valgevene on hetkel ise välistanud arengukoostööd, mistõttu saame toetada kodanikuühiskonda ning eksiilis asuvat sõltumatut meediat ja opositsiooni ning teha teatud määral koostööd riigisiseselt, jätkates käimasolevaid projekte näitekst hariduse valdkonnas.

Peamised valdkonnad, mida Eesti Valgevenes toetab on kodanikuühiskonna võimestamine, haridus, väikeettevõtluse arendamine, naiste ja laste õiguste toetamine ja keskkonna teemaline koostöö. Oleme veelgi enam suunanud vahendeid erinevate stipendiumiprogrammide toetamisse ja võimaldanud seeläbi Valgevene noortel saada kvaliteetset haridust.

Demokraatlike muutuste korral on Euroopa Liit valmis jätkama nii toetust reformidele kui kaasama Valgevenet idapartnerluse majandus- ja investeeringute kava rakendamisse, toetades ulatuslikke infrastruktuuri projekte. Samuti on Eesti valmis demokraatlike muutuste korral taastama oma arengukoostööd Valgevenega varasemas mahus.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Valgevenet ligi nelja miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Valgevenes ellu viidud 124 projekti. Hetkel on Valgevenes viis käimasolevat projekti.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Valgevenes

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Valgevenes

  • Demokraatia areng – vaba meedia eksiilis toetamine; kriitilise mõtlemine; ajakirjandusliku vastutuse ja oskusteabe arendamine, kaasa arvatud infosõjas kasutatava manipulatiivse tegevuse ja desinformatsiooni äratundmise toetamine ning sellest avalikkuse teavitamine.
  • Haridusvaldkonna areng – hariduse kättesaadavamaks ning kvaliteetsemaks muutumine.
  • Ettevõtluse toetamine – väikeettevõtluse arengu toetamine, sealhulgas iduettevõtete loomise põhimõtete tutvustamine ning naiste ja noorte kaasamine ettevõtlusesse.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Valgevenes

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Parem tulevik Valgevene Bresti ja Bresti oblasti naistele arendades nende ettevõtlusoskusi 01.09.2021–31.08.2022 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Sõltumatu meedia toetamine 01.12.2020–30.11.2022 ESTDEV
Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 01.04.2018–31.12.2022 ESTDEV
Valgevene väikeettevõtjate internetiturunduse arendamine 01.09.2021–31.03.2023 SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
Hariduslik täiendusprogramm Valgevene üliõpilaste ja kodanikuaktivistide toetamiseks 01.01.2021–30.08.2023 Tartu Ülikool